Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Biztosítótársaságként tudatában vagyunk annak, hogy az Ön személyes adatai kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Mi, az Österreichische Hagelversicherung VVaG Magyarországi Fióktelepe, 1027 Budapest, Bem rakpart 38-39. IV.em. 5.; Tel: +36 1 266 5119, E-mail: [email protected] felelünk adatai feldolgozásáért. Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál az adatfeldolgozással kapcsolatosan. Amennyiben aggálya vagy kérdése van adatai feldolgozásával kapcsolatban, adatvédelmi tisztviselőnk örömmel nyújt tájékoztatást, így kérjük, forduljon hozzá az [email protected] címen.

Weboldalunk
A legkényelmesebb használat érdekében igyekszünk weboldalunkat fejleszteni. Ezért bizonyos információkat gyűjtünk weboldalunk látogatóiról.

Sütik
A sütik olyan fájlok, melyek az Ön számítógépe bizonyos információit gyűjtik össze. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek a weboldalunkhoz való hozzáférést és kiértékelhessük a weboldalunkon történő látogatásokat, sütiket helyezünk el a számítógépén. A sütijeinken keresztül kérjük le számítógépe IP-címét és tudjuk meg, mikor látogatott el weboldalunkra. Az információkat kizárólag anonim kiértékelési célokra használjuk. Önnek lehetősége van webes böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedélyezze a sütik elmentését, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Beállítások“ vagy „Biztonság“ menüpontjaiban találhatók. Így Ön döntheti el, hogy elfogadja vagy elutasítja a sütik használatát. Amennyiben elutasítja sütijeinket – például keresés vagy lekérdezés során –, weboldalunk korlátozott funkciókkal működhet. Weboldalunk elhagyásakor a sütiket bármikor törölheti rendszeréből.

Usercentrics Consent Management Platform
Ön a Consent Management Plattform der Firma Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Németország (https://usercentrics.com) hozzájárulás-kezelő platformja használatával döntheti el, hogy mely sütik beállítását engedélyezi eszközén. Ezen felül bármikor lehetősége van döntésének módosítására és visszavonására is.
Az általunk igénybe vett szoltáltatásokkal kapcsolatos információkért kérjük, használja weboldalunk alján található „Cookie-beállítások” menüpontot,  vagy kattintson ide.
Ezen felül úgynevezett megrendelés-adatfeldolgozási szerződéseket kötöttünk a GDPR 28. cikke szerint különféle adatfeldolgozó szolgáltatókkal.

További adatvédelmi intézkedések:

IP – anonimizálás/maszkolás
Amennyiben IP címe anonimizálását kéri, címe rövidítésre kerül a Google által az EU-n belüli szervereik egyikén. Kivételes esetekben a Google amerikai szerverén kerül sor a rövidítésre.

Az Ön biztosítási jogviszonya

Személyes adatok
Az Önhöz fűződő biztosítási jogviszony kapcsán elengedhetetlen, hogy személyes adatait feldolgozzuk. Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy ellenőrizzük, létrejöhet-e a biztosítási jogviszonya, s ha igen, milyen feltételekkel, valamint abból a célból, hogy meghatározhassuk biztosítási igényét. Ezen kívül személyes adatait az Ön számára nyújtott egyéb szolgáltatások kapcsán is felhasználjuk, például a jogi keretfeltételek módosítására vonatkozó tájékoztatással kapcsolatosan, amennyiben ezek az Ön biztosítási jogviszonya kapcsán fontosnak bizonyulnak. „Személyes adatok“ alatt minden olyan információ értendő, amely közvetlenül vagy közvetetten egy természetes személyhez köthető (név, cím, szerződés adatok). Ha a személyes adatok fogalma nem is érint közvetlenül üzemi vagy üzleti titkokat, az ilyen információkkal kapcsolatban akkor is ugyanazt a védelmet biztosítjuk, és ugyanezt várjuk el üzleti partnereinktől és ügyfeleinktől is.

Az adatfelhasználás terjedelme
Amennyiben Ön egy biztosítás megkötésével bíz meg bennünket, úgy Ön számunkra személyes adatokat, adott esetben üzemi és üzleti titkokat, valamint saját, illetve hozzátartozói, munkatársai vagy egyéb harmadik fél adatait bocsátja rendelkezésükre. Az összes ilyen esetben alapvetően abból indulunk ki, hogy Ön jogosult ezen adatok kiadására. Az Ön által megnevezett saját, illetve harmadik fél adatait jogos érdekünkben az Ön adatainak feldolgozásáért felelős félként, valamint olyan mértékben használjuk, ahogyan az az Önnel fennálló biztosítási jogviszony rendeltetésszerű megalapozása és lebonyolítása érdekében szükséges. Eseti alapú külön hozzájárulása alapján az Ön adatait arra is használjuk, hogy további termékajánlatokat nyújtsunk az Ön számára.

Viszontbiztosítókkal történő együttműködés
Bizonyos kockázatok biztosításakor szorosan együttműködünk viszontbiztosítókkal, akik kockázati- és szolgáltatási felülvizsgálat elvégzésében támogatnak minket. Ehhez biztosítási viszonyára vonatkozó adatait át kell adnunk a viszontbiztosítóknak. Ez az adatcsere csak a biztosítási kockázat közös vizsgálatának célját szolgálja.

Biztosítási üzletkötőkkel történő együttműködés
Amennyiben ügyei kezelésével egy biztosítási üzletkötőt bíz meg, úgy ő veszi fel és dolgozza fel az Ön személyes adatait és azokat új biztosítási kockázat ellenőrzése, biztosítási szerződés megkötése, vagy biztosítási szolgáltatás ellenőrzése céljából továbbítja felénk. Ugyanúgy mi is továbbítjuk üzletkötője felé az Ön személyéhez és biztosítási jogviszonyához szükséges személyes adatokat olyan terjedelemben, amilyenben arra üzletkötőjének az Ön biztosítása kezeléséhez szüksége van. Az Ön üzletkötőjének biztosítékot kell nyújtania az Ön adatainak az adatvédelemmel összhangban történő használatára és az együttműködés során magunk is a legnagyobb gondossággal járunk el.

Az adatok hatóságoknak és harmadik félnek történő továbbadása
Biztosítótársaságként szigorú jogszabályi feltételeknek kell megfelelnünk és állandó hatósági ellenőrzés alatt állunk. E tekintetben előfordulhat, hogy a hatóságok kérésére meg kell osztanunk biztosítottjaink személyes adatait. Ugyancsak sor kerülhet arra, hogy harmadik felet, például kárbecsléssel megbízott szakértőt kell bevonnunk, és részére ki kell adnunk az Ön személyes adatait. Az említett valamennyi esetben folyamatosan figyelünk a törvényi előírások betartására és ez által biztosítjuk adatai védelmét.

Adatbiztonság
Információbiztonsági Irányítási Rendszerünk tanúsítvánnyal rendelkezik, megfelel az ISO 27001:2013 követelményeinek, a tanúsítást évenkénti felügyeleti audit programmal és három évenkénti újratanúsítási audittal tartjuk fenn. A külső adatforgalomban használatos titkosítási opciók rendelkezésre állnak, amennyiben Ön – velünk kommunikáló félként – a dekódoláshoz szükséges technikai előfeltételekkel rendelkezik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektronikus kommunikáció a kereskedelmi forgalomban elérhető levelező programok tekintetében (pl. MS Exchange) nem rendelkezik abszolút védelemmel harmadik fél hozzáférésével szemben és a kommunikáció e formája esetén, Európán kívüli szerverek is bekapcsolódhatnak. Az Ön biztosítási jogviszonyát érintő adatok tárolása belső adatközpontunkban történik. Amennyiben kérdése van konkrét biztosítási ügyére vonatkozó adatvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Az Ön jogai
Ön felvilágosítást kérhet a személyét és biztosítási ügyét érintő, általunk feldolgozott adatok eredete, kategóriái, tárolási ideje, átvevői, célja, valamint a feldolgozás módja kapcsán.

Amennyiben az Ön személyét érintő olyan adatokat dolgozunk fel, amelyek helytelenek vagy hiányosak, kérelmezheti azok helyesbítését vagy kiegészítését. Kérelmezheti a jogtalanul feldolgozott adatok törlését is. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy ez csak helytelen, hiányos vagy jogtalanul feldolgozott adatokra vonatkozik. Amennyiben nem egyértelmű, hogy az Ön személyét érintő adatok helytelenül, hiányosan vagy jogtalanul kerültek feldolgozásra, úgy kérelmezheti adatai feldolgozásának korlátozását e kérdés végérvényes tisztázásáig. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az említett jogok egymást kiegészítik, így Ön személyes adatainak vagy helyesbítését, ill. kiegészítését, vagy azok törlését kérelmezheti.

Ön indokolt egyedi esetekben akkor is megtilthatja az Ön személyét érintő adatok feldolgozását, ha azok helyesek, teljesek és feldolgozásuk jogszerű. Ugyanúgy tiltással élhet, ha Ön tőlünk közvetlen reklámot igényelt és ezt a jövőben nem kéri.

Az Ön személyét érintő, általunk feldolgozott adatokat, amennyiben azokat Ön bocsátotta rendelkezésünkre, egy általunk meghatározott, gépi feldolgozásra alkalmas formátumban bocsátjuk rendelkezésére, vagy megbízhat bennünket ezen adatoknak egy Ön által kiválasztott harmadik személy részére történő átadásával, amennyiben a fogadó fél számunkra ezt technikai szempontból lehetővé teszi és az adatátvitel nem jár indokolatlanul nagy ráfordítással és az sem törvény által, sem egyéb módon meghatározott, bennünket vagy harmadik felet érintő titoktartási kötelezettséggel, vagy az információk bizalmas kezelésére vonatkozó megfontolásokkal nem ellentétes.

Kérjük, hogy az Önre vonatkozó összes üggyel kapcsolatban forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, melynek során minden esetben kérjük személyazonossága igazolására, például elektronikus igazolványa másolatának átküldésével.

Annak ellenére, hogy legjobb szándékunk szerint adatai védelméért és sértetlenségéért fáradozunk, az adatkezelés módjával kapcsolatos véleménykülönbségek nem zárhatók ki. Amennyiben úgy gondolja, hogy adatait nem jogszerűen kezeljük, úgy Önnek jogában áll panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Az adattárolás módja
Adatait alapvetően az Önnel fennálló biztosítási jogviszonyunk időtartamára őrizzük meg. Emellett különböző megőrzési kötelezettségek vonatkoznak ránk, amelyek értelmében meg kell őriznünk az Ön személyére, harmadik félre (pl. házastárs, mint további biztosított), a biztosítási szolgáltatásokra és az Ön biztosítási jogviszonyára vonatkozó adatokat a biztosítási jogviszony befejezésén túl, vagy egy biztosítási szolgáltatás lezártát követően akként, ahogy az adatmegőrzési kötelezettség a joggyakorlat, mint például a társasági jog szerint történik. Az Ön adatait ezen kívül addig őrizzük meg, amíg az Önnel kötött biztosítási jogviszonyunkból következő jogi követelések érvényesítése lehetséges.

Az Ön adatai feldolgozásának szükségessége
Az Ön biztosítási kockázatának vizsgálatához, biztosítási jogviszonyunk megalapozásához és a teljesítési igények kielégítéséhez az Ön, valamint adott esetben az Ön által megnevezett harmadik fél személyes adatainak rendelkezésre bocsátása szükséges. Amennyiben Ön ezeket az adatokat nem, vagy nem a szükséges terjedelemben bocsátja rendelkezésünkre, úgy ezen körülmények nem alapozhatják meg az Ön által kívánt biztosítási jogviszonyt, vagy nem teszik számunkra lehetővé biztosítási szolgáltatás teljesítését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a részünkről nem számít a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának.

Amennyiben az Ön adatait az Ön hozzájárulásával kézhez kaptuk és feldolgoztuk, ezt a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, melynek eredményeképpen adatai a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételétől számítva a továbbiakban nem kerülnek feldolgozásra a hozzájárulásban megjelölt célokra.

Adatkezelési tájékoztatónk az alábbi linken található: Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi joggal kapcsolatos kérdések és ügyek kapcsán, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz az [email protected] címen.