Adatvédelmi nyilatkozat

Biztosítótársaságként tudatában vagyunk az Ön személyes adatainak kiemelkedő jelentőségével. Mi, az

Österreichische Hagelversicherung VVaG Magyarországi Fióktelepe, 1027 Budapest, Bem rakpart 38-39. IV.em. 5.; Tel: +36 1 266 5119E-mail: [email protected]

felelünk adatai feldolgozásáért. Az alábbiakban részletes információt talál az adatfeldolgozás vonatkozásában. Amennyiben aggálya vagy kérdése van adatai feldolgozásával kapcsolatban, adatvédelmi tisztviselőnk örömmel nyújt tájékoztatást, kérjük forduljon hozzá az [email protected] címen.

Weboldalunk

A legkényelmesebb használat érdekében igyekszünk weboldalunkat fejleszteni. Ezért bizonyos információkat gyűjtünk weboldalunk látogatóiról.

Sütik

A sütik olyan fájlok, melyek az Ön számítógépe bizonyos információit gyűjtik össze. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek a weboldalunkhoz való hozzáférést és kiértékelhessük a weboldalunkon történő látogatásokat, sütiket helyezünk el a számítógépén. A sütijeinken keresztül kérjük le számítógépe IP-címét és tudjuk meg, mikor látogatott el weboldalunkra. Az információkat kizárólag anonim kiértékelési célokra használjuk. Önnek lehetősége van webes böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedélyezze a sütik elmentését, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Beállítások“ vagy „Biztonság“ menüpontban találhatók. Így Ön döntheti el, hogy elfogadja vagy elutasítja a sütik használatát. Amennyiben elutasítja sütijeinket – például keresés vagy lekérdezés során –, weboldalunk korlátozott funkciókkal működhet. Weboldalunk elhagyásakor a sütiket bármikor törölheti rendszeréből.

Google Analytics

Ez a weblap a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics-ot használja. A Google Analytics az Ön számítógépén tárolt sütiket alkalmaz, melyek lehetővé teszik a weboldalunkra való látogatásának elemzését. A weboldalunk használatáról szóló, sütik által generált információkat (beleértve az Ön IP-címét is) a Google Egyesült Államokban lévő szerverére továbbítja és ott eltárolja.  A Google ezeket az információkat a weblap Ön általi használatának kiértékelésére, számunkra, mint a weblap üzemeltetője számára a weblapon végzett aktivitásról szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal használatához kapcsolódó további szolgáltatások nyújtására használja. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik félnek is átadja, amennyiben azt törvény írja elő, vagy amennyiben ezeket az adatokat a Google megbízásából harmadik fél feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem kapcsolja össze az Ön privát IP-címét a Google egyéb adataival. További információkat az adatok Google általi használatára vonatkozóan a következő címen talál: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Felhő alapú szolgáltatások igénybevétele

Annak érdekében, hogy Ön olyan gyorsan és hatékonyan tudja elérni weboldalunkat, amennyire csak lehetséges, az USA-adatvédelmi pajzs, azaz a a Privacy Shield által tanúsított vállalat, a © Cloudflare Inc. szolgáltatásait vesszük igénybe. A Cloudflare jelentősen növeli a weboldal teljesítményét.

Az Ön biztosítási jogviszonya

Mi a célja adatai általunk történő feldolgozásának?

Az adatok feldolgozása

  • az Ön biztosítási szerződésének teljesítése,
  • a biztosítási szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére hozott intézkedések végrehajtása,
  • a számunkra, mint felelősök számára kötelező módon végrehajtandó jogi kötelezettségek megvalósítása érdekében történik.

Milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel, különös tekintettel az általános adatvédelmi rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény betartására.

Személyes adatok

Az Önhöz fűződő biztosítási jogviszony kapcsán elengedhetetlen, hogy személyes adatait feldolgozzuk. Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy ellenőrizzük, létrejöhet-e a biztosítási jogviszonya, s ha igen, milyen feltételekkel, valamint abból a célból, hogy meghatározhassuk biztosítási igényét. Ezen kívül személyes adatait az Ön számára nyújtott egyéb szolgáltatások kapcsán is felhasználjuk, például a jogi keretfeltételek módosítására vonatkozó tájékoztatással kapcsolatosan, amennyiben ezek az Ön biztosítási jogviszonya kapcsán fontosnak bizonyulnak. A „Személyes adatok“ alatt minden olyan információ értendő, amely közvetlenül vagy közvetetten egy természetes személyhez köthető (név, cím, szerződés adatok). Ha a személyes adatok fogalma nem is érint közvetlenül üzemi vagy üzleti titkokat, az ilyen információkkal kapcsolatban akkor is ugyanazt a védelmet biztosítjuk, és ugyanezt várjuk el üzleti partnereinktől és ügyfeleinktől is.

Az adatfelhasználás terjedelme

Amennyiben Ön egy biztosítás megkötésével bíz meg bennünket, úgy Ön számunkra személyes adatokat, adott esetben üzemi és üzleti titkokat, valamint saját, illetve hozzátartozói, munkatársai vagy egyéb harmadik fél adatait bocsátja rendelkezésükre. Az összes ilyen esetben alapvetően abból indulunk ki, hogy Ön jogosult ezen adatok kiadására. Az Ön által megnevezett saját, illetve harmadik fél adatait jogos érdekünkben az Ön adatainak feldolgozásáért felelős félként, valamint olyan mértékben használjuk, ahogyan az az Önnel fennálló biztosítási jogviszony rendeltetésszerű megalapozása és lebonyolítása érdekében szükséges. Eseti alapú külön hozzájárulása alapján az Ön adatait arra is használjuk, hogy az Ön számára további termékajánlatokat nyújtsunk.

Felhő alapú szolgáltatások igénybevétele

Annak érdekében, hogy gyorsabban tudjunk Önnel kommunikálni, egy e-mail szolgáltatót bíztunk meg. Ez a szolgáltató ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkezik és kizárólag az Európai Unió területén található szerverein tárol személyes adatokat. Ez a felhő alapú infrastruktúra megkönnyíti az Önnek történő e-mail küldést, miközben gondoskodunk arról, hogy az adatbiztonsági szabványokat betartsuk.

Viszontbiztosítókkal történő együttműködés

Bizonyos kockázatok biztosításakor szorosan együttműködünk viszontbiztosítókkal, akik kockázati- és szolgáltatási felülvizsgálat elvégzésében támogatnak minket. Ehhez biztosítási viszonyára vonatkozó adatait át kell adnunk a viszontbiztosítóknak. Ez az adatcsere csak a biztosítási kockázat közös vizsgálatának célját szolgálja.

Biztosítási üzletkötőkkel történő együttműködés

Amennyiben ügyei kezelésével egy biztosítási üzletkötőt bíz meg, úgy ő veszi fel és dolgozza fel az Ön személyes adatait és azokat új biztosítási kockázat ellenőrzése, biztosítási szerződés megkötése, vagy biztosítási szolgáltatás ellenőrzése céljából továbbítja felénk. Ugyanúgy mi is továbbítjuk üzletkötője felé az Ön személyéhez és biztosítási jogviszonyához szükséges személyes adatokat olyan terjedelemben, amilyenben arra üzletkötőjének az Ön biztosítása kezeléséhez szüksége van. Az Ön üzletkötőjének biztosítékot kell nyújtania az Ön adatainak az adatvédelemmel összhangban történő használatára és az együttműködés során magunk is a legnagyobb gondossággal járunk el.

Az adatok hatóságoknak és harmadik félnek történő továbbadása

Biztosítótársaságként szigorú jogszabályi feltételeknek kell megfelelnünk és állandó hatósági ellenőrzés alatt állunk. E tekintetben előfordulhat, hogy a hatóságok kérésére meg kell osztanunk biztosítottjaink személyes adatait. Ugyancsak sor kerülhet arra, hogy harmadik felet, például kárbecsléssel megbízott szakértőt kell bevonnunk, és részére ki kell adnunk az Ön személyes adatait. Az említett valamennyi esetben folyamatosan figyelünk a törvényi előírások betartására és ezáltal biztosítjuk adatai védelmét.

Adatbiztonság

Információbiztonsági Irányítási Rendszerünk tanúsítvánnyal rendelkezik, megfelel az ISO 27001:2013 követelményeinek, a tanúsítás évenkénti felügyeleti audit programmal és három évenkénti újratanúsítási audittal tartjuk fenn.

A külső adatforgalomban használatos titkosítási opciók rendelkezésre állnak, amennyiben Ön – velünk kommunikáló félként – a dekódoláshoz szükséges technikai előfeltételekkel rendelkezik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektronikus kommunikáció a kereskedelmi forgalomban elérhető levelező programok tekintetében (pl. MS Exchange) nem rendelkezik abszolút védelemmel harmadik fél hozzáférésével szemben és a kommunikáció ezen formája esetén Európán kívüli szerverek is bekapcsolódhatnak.

Az Ön biztosítási jogviszonyát érintő adatok tárolása belső adatközpontunkban történik. Amennyiben kérdése van konkrét biztosítási ügyére vonatkozó adatvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Az Ön jogai

Ön felvilágosítást kérhet a személyét és biztosítási ügyét érintő, általunk feldolgozott adatok eredete, kategóriái, tárolási ideje, átvevői, célja, valamint a feldolgozás módja kapcsán.

Amennyiben az Ön személyét érintő olyan adatokat dolgozunk fel, amelyek helytelenek vagy hiányosak, kérelmezheti azok helyesbítését vagy kiegészítését. Kérelmezheti a jogtalanul feldolgozott adatok törlését is. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy ez csak helytelen, hiányos vagy jogtalanul feldolgozott adatokra vonatkozik. Amennyiben nem egyértelmű, hogy az Ön személyét érintő adatok helytelenül, hiányosan vagy jogtalanul kerültek feldolgozásra, úgy Ön 2018.05.25-ig kérelmezheti adatai feldolgozásának korlátozását ezen kérdés végérvényes tisztázásáig. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az említett jogok egymást kiegészítik, így Ön személyes adatainak vagy helyesbítését ill. kiegészítését, vagy azok törlését kérelmezheti.

Ön indokolt egyedi esetekben akkor is megtilthatja az Ön személyét érintő adatok feldolgozását, ha azok helyesek, teljesek és feldolgozásuk jogszerű. Ugyanúgy tiltással élhet, ha Ön tőlünk közvetlen reklámot igényelt, és ezt a jövőben nem kéri.

2018.05.25-től kezdve az Ön személyét érintő, általunk feldolgozott adatokat, amennyiben azokat Ön bocsátotta rendelkezésünkre, egy általunk meghatározott, gépi feldolgozásra alkalmas fomátumban bocsátjuk rendelkezésére, vagy megbízhat bennünket ezen adatoknak egy Ön által kiválasztott harmadik személy részére történő átadásával, amennyiben a fogadó fél számunkra ezt technikai szempontból lehetővé teszi és az adatátvitel nem jár indokolatlanul nagy ráfordítással és az sem törvény által, vagy egyéb módon meghatározott, bennünket vagy harmadik felet érintő titoktartási kötelezettséggel, vagy az információk bizalmas kezelésére vonatkozó megfontolásokkal nem ellentétes.

Kérjük, hogy az Önre vonatkozó összes üggyel kapcsolatban forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, melynek során minden esetben kérjük személyazonossága igazolására, például elektronikus igazolványa másolatának átküldésével.

Annak ellenére, hogy legjobb szándékunk szerint adatai védelméért és sértetlenségéért fáradozunk, az adatkezelés módjával kapcsolatos véleménykülönbségek nem zárhatók ki. Amennyiben úgy gondolja, hogy adatait nem jogszerűen kezeljük, úgy Önnek jogában áll panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Az adattárolás módja

Adatait alapvetően az Önnel fennálló biztosítási jogviszonyunk időtartamára őrizzük meg. Emellett különböző megőrzési kötelezettségek vonatkoznak ránk, amelyek értelmében meg kell őriznünk az Ön személyére, harmadik félre (pl. házastárs, mint további biztosított), a biztosítási szolgáltatásokra és az Ön biztosítási jogviszonyára vonatkozó adatokat a biztosítási jogviszony befejezésén túl, vagy egy biztosítási szolgáltatás lezártát követően akként, ahogy az adatmegőrzési kötelezettség a joggyakorlat, mint például a társasági jog szerint történik. Az Ön adatait ezen kívül addig őrizzük meg, amíg az Önnel kötött biztosítási jogviszonyunkból következő jogi követelések érvényesítése lehetséges.

Az Ön adatai feldolgozásának szükségessége

Az Ön biztosítási kockázatának vizsgálatához, biztosítási jogviszonyunk megalapozásához és a teljesítési igények kielégítéséhez az Ön, valamint adott esetben az Ön által megnevezett harmadik fél személyes adatainak rendelkezésre bocsátása szükséges. Amennyiben Ön ezeket az adatokat nem, vagy nem a szükséges terjedelemben bocsátja rendelkezésünkre, úgy ezen körülmények nem alapozhatják meg az Ön által kívánt biztosítási jogviszonyt, vagy nem teszik számunkra lehetővé biztosítási szolgáltatás teljesítését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a részünkről nem számít a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának.

Amennyiben az Ön adatait az Ön hozzájárulásával kézhez kaptuk és feldolgoztuk, ezt a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, melynek eredményeképpen adatai a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételétől számítva a továbbiakban nem kerülnek feldolgozásra a hozzájárulásban megjelölt célokra.

Kapcsolat

Az adatvédelmi joggal kapcsolatos kérdések és ügyek kapcsán, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz az [email protected] címen.